กรองตามคำศัพท์ในหมวดนี้     แสดง # 
# รายการศัพท์ ผู้ชม
1 Fallopian tube cancer 800
2 Free radicals 664
3 Fine needle biopsy 925
4 Fibro sarcoma 899
5 Fibroid [also called leiomyoma] 887
6 Fever 630