กรองตามคำศัพท์ในหมวดนี้     แสดง # 
# รายการศัพท์ ผู้ชม
1 Dyspnea 2161
2 Dysphagia 1048
3 Douching 723
4 Differentiation 714
5 Dilation and curettage (D & C) 1824
6 Embolism 606
7 Doxorubicin 1022
8 Dose-limiting 863
9 Docetaxel [brand name: Taxotere] 1078
10 Distant cancer 631
11 Diagnosis 600
12 Ductal carcinoma 762
13 Ductal carcinoma in situ [DCIS] 1163
14 Differentiation 810
15 Dexamethasone 2831
16 Delirium 741
17 Dehydration 721
18 Definitive treatment 672