กรองตามคำศัพท์ในหมวดนี้     แสดง # 
# รายการศัพท์ ผู้ชม
1 Dyspnea 2219
2 Dysphagia 1066
3 Douching 739
4 Differentiation 728
5 Dilation and curettage (D & C) 1904
6 Embolism 621
7 Doxorubicin 1040
8 Dose-limiting 876
9 Docetaxel [brand name: Taxotere] 1092
10 Distant cancer 645
11 Diagnosis 610
12 Ductal carcinoma 773
13 Ductal carcinoma in situ [DCIS] 1181
14 Differentiation 821
15 Dexamethasone 2843
16 Delirium 754
17 Dehydration 733
18 Definitive treatment 682