กรองตามคำศัพท์ในหมวดนี้     แสดง # 
# รายการศัพท์ ผู้ชม
1 Dyspnea 2115
2 Dysphagia 1036
3 Douching 705
4 Differentiation 702
5 Dilation and curettage (D & C) 1771
6 Embolism 594
7 Doxorubicin 1007
8 Dose-limiting 848
9 Docetaxel [brand name: Taxotere] 1065
10 Distant cancer 617
11 Diagnosis 589
12 Ductal carcinoma 751
13 Ductal carcinoma in situ [DCIS] 1150
14 Differentiation 799
15 Dexamethasone 2818
16 Delirium 731
17 Dehydration 712
18 Definitive treatment 660