กรองตามคำศัพท์ในหมวดนี้     แสดง # 
# รายการศัพท์ ผู้ชม
1 Tumor-specific antigen(TSA) 670
2 TOCE(Trancather Oily Chemo Embolization) 1379
3 Tissue 619
4 t.i.d. 1437
5 Thyroid Cancer 719
6 Testicular Cancer 705
7 Teletherapy 1030
8 Targeted Therapy 731
9 Tumor Suppressor Genes 806
10 Tumor marker 745
11 Tumor 630
12 Treated 777
13 Thrombocytopenia 1199
14 Thai massage 708