กรองตามคำศัพท์ในหมวดนี้     แสดง # 
# รายการศัพท์ ผู้ชม
1 Tumor-specific antigen(TSA) 684
2 TOCE(Trancather Oily Chemo Embolization) 1388
3 Tissue 629
4 t.i.d. 1507
5 Thyroid Cancer 733
6 Testicular Cancer 720
7 Teletherapy 1047
8 Targeted Therapy 743
9 Tumor Suppressor Genes 821
10 Tumor marker 758
11 Tumor 638
12 Treated 786
13 Thrombocytopenia 1212
14 Thai massage 718