กรองตามคำศัพท์ในหมวดนี้     แสดง # 
# รายการศัพท์ ผู้ชม
1 Tumor-specific antigen(TSA) 658
2 TOCE(Trancather Oily Chemo Embolization) 1367
3 Tissue 607
4 t.i.d. 1424
5 Thyroid Cancer 706
6 Testicular Cancer 694
7 Teletherapy 1016
8 Targeted Therapy 718
9 Tumor Suppressor Genes 793
10 Tumor marker 733
11 Tumor 618
12 Treated 769
13 Thrombocytopenia 1190
14 Thai massage 698