กรองตามคำศัพท์ในหมวดนี้     แสดง # 
# รายการศัพท์ ผู้ชม
1 Lymph node biopsy 875
2 LEEP (Loop Electrosurgical Excision Procedure ) 1080
3 LLETZ (Large Loop Excission of the Transformation Zone ) 742
4 Lymphatic vessels 746
5 Lymph node 3126
6 Lymphatic System 1037
7 Lymphoma 906
8 Lymphatic invasion 670
9 Lymphadenectomy 658
10 Lycopene 626
11 Lung metastases 782
12 Lung cancer 561
13 Liver metastases 859
14 Liver Cancer 604
15 Li-Fraumeni syndrome 918
16 Leukemia 548
17 Leptomeningeal metastases 4855
18 Leptomeningeal cancer 712
19 Laryngeal cancer 885