กรองตามคำศัพท์ในหมวดนี้     แสดง # 
# รายการศัพท์ ผู้ชม
1 Lymph node biopsy 862
2 LEEP (Loop Electrosurgical Excision Procedure ) 1064
3 LLETZ (Large Loop Excission of the Transformation Zone ) 731
4 Lymphatic vessels 733
5 Lymph node 3108
6 Lymphatic System 1025
7 Lymphoma 889
8 Lymphatic invasion 653
9 Lymphadenectomy 647
10 Lycopene 616
11 Lung metastases 770
12 Lung cancer 550
13 Liver metastases 842
14 Liver Cancer 590
15 Li-Fraumeni syndrome 891
16 Leukemia 536
17 Leptomeningeal metastases 4697
18 Leptomeningeal cancer 701
19 Laryngeal cancer 874