กรองตามคำศัพท์ในหมวดนี้     แสดง # 
# รายการศัพท์ ผู้ชม
1 Lymph node biopsy 849
2 LEEP (Loop Electrosurgical Excision Procedure ) 1054
3 LLETZ (Large Loop Excission of the Transformation Zone ) 718
4 Lymphatic vessels 722
5 Lymph node 3083
6 Lymphatic System 1012
7 Lymphoma 874
8 Lymphatic invasion 640
9 Lymphadenectomy 635
10 Lycopene 604
11 Lung metastases 761
12 Lung cancer 539
13 Liver metastases 832
14 Liver Cancer 582
15 Li-Fraumeni syndrome 876
16 Leukemia 528
17 Leptomeningeal metastases 4521
18 Leptomeningeal cancer 691
19 Laryngeal cancer 863