บริการน่าสนใจ

ร้าน "ถักร้อย-สร้อยรัก"
ธารน้ำใจ "ชมรมศิลปะบำบัด"

สถิติเข้าชมเว็บไซต์
เรามี 93 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

 

11 ตุลาคม 2560 - ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยคุณมาริษา สมบัติบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการพยาบาลและกิจการพิเศษและโครงการตามพระดำริ มอบยาสามัญประจำบ้านพระราชทานในรายการตู้ ปณ.ข่าว 3 ซึ่งทางทีมรายการตู้ ปณ.ข่าว3 จะนำขึ้นไปมอบให้กับชาวบ้านห้วยนกกก อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ในวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคมนี้ โดยมีแพทย์หญิงมนัสมนต์ หิรัญมาศสุวรรณ แพทย์เฉพาะทาง สาขาอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมให้ความรู้เตือนระวังโรคภัยที่จะมาในช่วงฤดูหนาว ณ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3 อาคารมาลีนนท์

 

 

ความรู้สำหรับประชาชน
เตรียมความพร้อมกับ DVIFA