กรองตามคำศัพท์ในหมวดนี้     แสดง # 
# รายการศัพท์ ผู้ชม
1 HPV vaccine 697
2 Human Papilloma Virus (HPV) 787
3 Hypoglycemia 763
4 Hyperthermia treatment 946
5 H.S. 589
6 Hormone receptor test 751
7 Histology 670
8 Heterogeneous 875
9 Hepatoma 958
10 Hepatocirrhosis 915
11 Hepatocellular carcinoma (HCC) 1487
12 Heparin 967
13 Hemangioma 1499