กรองตามคำศัพท์ในหมวดนี้     แสดง # 
# รายการศัพท์ ผู้ชม
1 HPV vaccine 676
2 Human Papilloma Virus (HPV) 765
3 Hypoglycemia 746
4 Hyperthermia treatment 926
5 H.S. 569
6 Hormone receptor test 734
7 Histology 653
8 Heterogeneous 851
9 Hepatoma 939
10 Hepatocirrhosis 892
11 Hepatocellular carcinoma (HCC) 1463
12 Heparin 946
13 Hemangioma 1471