กรองตามคำศัพท์ในหมวดนี้     แสดง # 
# รายการศัพท์ ผู้ชม
1 มะเร็งท่อน้ำดี (Cholangiocarcinoma) 8452
2 มะเร็งตับอ่อน 725
3 เม็ดเลือดขาวต่ำ 1676
4 มะเร็งต่อมน้ำเหลือง 781
5 มะเร็งเม็ดเลือดขาว 774
6 มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอนฮอดจ์กิน 732
7 มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮอดจ์กิน 981
8 มะเร็งที่จมูกและโพรงหลังจมูก 764
9 มะเร็งในช่องปาก 638
10 มะเร็งของเซลล์ท่อน้ำดี 633
11 มะเร็งของเซลล์ตับ 577
12 มีไข้ 518
13 มดลูก 595
14 มิวเตชั่น 1014
15 มะเร็งผิวหนัง 527
16 มะเร็งหลอดอาหาร 675
17 มะเร็ง (Cancer) 723