กรองตามคำศัพท์ในหมวดนี้     แสดง # 
# รายการศัพท์ ผู้ชม
1 มะเร็งท่อน้ำดี (Cholangiocarcinoma) 8019
2 มะเร็งตับอ่อน 705
3 เม็ดเลือดขาวต่ำ 1632
4 มะเร็งต่อมน้ำเหลือง 762
5 มะเร็งเม็ดเลือดขาว 755
6 มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอนฮอดจ์กิน 717
7 มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮอดจ์กิน 957
8 มะเร็งที่จมูกและโพรงหลังจมูก 745
9 มะเร็งในช่องปาก 620
10 มะเร็งของเซลล์ท่อน้ำดี 615
11 มะเร็งของเซลล์ตับ 562
12 มีไข้ 504
13 มดลูก 575
14 มิวเตชั่น 999
15 มะเร็งผิวหนัง 512
16 มะเร็งหลอดอาหาร 659
17 มะเร็ง (Cancer) 702