กรองตามคำศัพท์ในหมวดนี้     แสดง # 
# รายการศัพท์ ผู้ชม
1 ความรุนแรงของมะเร็ง 11765
2 โครโมโซม 589
3 คอหอย 593
4 ความดันเลือดต่ำ 609
5 คนที่มีรูปร่างใหญ ่มากกว่าปกติ 577
6 ความดันโลหิตสูง (High Blood Pressure) 627
7 เคมีบำบัด (Chemotherapy) 764