กรองตามคำศัพท์ในหมวดนี้     แสดง # 
# รายการศัพท์ ผู้ชม
1 ความรุนแรงของมะเร็ง 12980
2 โครโมโซม 611
3 คอหอย 613
4 ความดันเลือดต่ำ 631
5 คนที่มีรูปร่างใหญ ่มากกว่าปกติ 598
6 ความดันโลหิตสูง (High Blood Pressure) 662
7 เคมีบำบัด (Chemotherapy) 789