พจนานุกรมศัพท์เกี่ยวกับโรคมะเร็ง จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าศัพท์ทางด้านมะเร็ง สำหรับผู้มีความสนใจ ทุกระดับ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ