บริการน่าสนใจ

ร้าน "ถักร้อย-สร้อยรัก"
ธารน้ำใจ "ชมรมศิลปะบำบัด"

สถิติเข้าชมเว็บไซต์
เรามี 71 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

     ด้วยพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการช่วยเหลือรักษาผู้ป่วยมะเร็งให้ดีที่สุด ในเดือนมีนาคม 2552 หน่วยรังสีมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จึงเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่เริ่มนำการฉายรังสี 4 มิติ ซึ่งเป็นการรักษาด้านการฉายรังสีที่ทันสมัยที่สุด โดยมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่เพิ่มประสิทธิภาพในการฉายรังสีให้ตรงตำแหน่งเป้าหมายอย่างแม่นยำ สามารถเพิ่มปริมาณรังสีให้สูงเพื่อการควบคุมโรคที่ดีขึ้น หรือนัยหนึ่ง คือเพิ่มโอกาสการหายให้สูงขึ้น รวมทั้งยังลดผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการฉายรังสีได้

     หน่วยรังสีมะเร็งวิทยา  ตั้งอยู่ที่ชั้นใต้ดิน (B1) ของอาคารโรงพยาบาลศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์   เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการรักษาโรคมะเร็งด้วยรังสี  ที่ครบและทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่ง ในประเทศไทย

งานของแผนก

     - รับปรึกษาผู้ป่วยที่ต้องมารับการรักษาโดยการฉายรังสี
     - ตรวจดูแลแก่ผู้ป่วยที่มารับการรักษาโดยการฉายรังสี
     - บริการฉายรังสีทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 
     - บริการการฉายรังสีระยะใกล้ เช่น การใส่แร่ในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก  เป็นต้น
     - บริการให้ความรู้และคำแนะนำ รวมถึงการ ให้คำปรึกษาแก่ ผู้ป่วยและญาติ ในการดูแลผู้ป่วยที่มารับการรักษา โดยการฉายรังสี ทั้ง ก่อน ระหว่าง และหลังการฉายรังสี โดยดูแลทั้งด้านร่างกายจิตใจ และอารมณ์

การเข้ารับบริการ
     1. ท่านที่ประสงค์จะเข้ารับบริการการรักษาด้วยการฉายรังสี สามารถติดต่อได้ 2 วิธี คือ
         - โทรศัพท์นัดที่หมายเลข 02-5766020-1
         - นัดหมายด้วยตนเองล่วงหน้าเพื่อรับการตรวจ
     2. หลังจากท่านได้รับการยืนยันการนัดหมายแล้ว เมื่อมาตรวจตามนัด ควรนำผลการตรวจต่างๆ ที่ได้รับการตรวจมาแล้วมาด้วย ได้แก่ ฟิล์ม และผลอ่านเอกซเรย์ทุกชนิดที่เกี่ยวข้อง ผลตรวจพยาธิวิทยา และประวัติการรักษา การผ่าตัด และนำยาที่ยังรับประทานอยู่มาด้วย

          เวลาทำการของหน่วยงาน  08.00-16.00 น. วันจันทร์-ศุกร์,   08.00-12.00 น. วันเสาร์, หยุดวันอาทิตย์

 

 

ความรู้สำหรับประชาชน
เตรียมความพร้อมกับ DVIFA