บริการน่าสนใจ

ร้าน "ถักร้อย-สร้อยรัก"
ธารน้ำใจ "ชมรมศิลปะบำบัด"

สถิติเข้าชมเว็บไซต์
เรามี 70 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
     ห้องปฏิบัติการกลาง หน่วยธนาคารเลือด โรงพยาบาลศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง ให้บริการ จัดหาและจัดเตรียมเลือด และส่วนประกอบของเลือด (ประสานงานขอเลือดจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย) สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับเลือด หรือเตรียมเลือดสำหรับการผ่าตัด โดยดำเนินงานภายใต้ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 15189, มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ และมาตรฐานธนาคารเลือดและงานบริการโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อให้ผู้ป่วยที่ได้รับเลือดมีความปลอดภัย  
     เนื่องจากนโยบายของโรงพยาบาลกำหนดให้ การปฏิบัติงานระบบใช้กระดาษน้อย (Paperless) ดังนั้นในการใช้บริการหน่วยธนาคารเลือด แพทย์/พยาบาลสั่งการตรวจวิเคราะห์ผ่านระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital Information System;HIS) เชื่อมต่อด้วยระบบ On line ส่งข้อมูลมายังระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ (Laboratory Information System;LIS) จากนั้นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทำการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลส่งกลับไปยังแพทย์/พยาบาล ด้วยระบบ On line เช่นกัน
     การตรวจวิเคราะห์ในหน่วยธนาคารเลือด ดำเนินการโดยนักเทคนิคการแพทย์ พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานจัดเตรียม จัดเก็บเลือดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งวิธีที่ใช้ในการเตรียมเลือดให้ผู้ป่วยเป็นวิธีการที่ทันสมัยในปัจจุบันที่เรียกว่า Gel Test  
       อีกทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ในหน่วยธนาคารเลือดประกอบไปด้วยตู้เย็นสำหรับเก็บเลือด ตู้อบสำหรับเก็บเกร็ดเลือด และตู้แช่แข็งสำหรับเก็บเลือดที่ต้องจัดเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า -18C ฯลฯ ซึ่งหน่วยธนาคารเลือดมีระบบการบำรุงรักษาเครื่องมือประจำวันและประจำสัปดาห์โดยนักเทคนิคการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์มีประสิทธิภาพในการตรวจวิเคราะห์ที่ดีให้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง

     นอกจากนี้หน่วยธนาคารเลือดยังมีระบบการควบคุมคุณภาพโดยมีการตรวจสอบคุณภาพของน้ำยาประจำวัน และเข้าร่วมโครงการเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นการประกันคุณภาพผลการตรวจวิเคราะห์ ให้มีความเชื่อถือได้ และสามารถเปรียบเทียบได้กับห้องปฏิบัติการอื่นๆ ในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ

 

ความรู้สำหรับประชาชน
เตรียมความพร้อมกับ DVIFA