บริการน่าสนใจ

ร้าน "ถักร้อย-สร้อยรัก"
ธารน้ำใจ "ชมรมศิลปะบำบัด"

สถิติเข้าชมเว็บไซต์
เรามี 57 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


หน่วยพยาธิวิทยา 

     เป็นหน่วยที่สนับสนุนการวินิจฉัยโรคโดยอาศัยการตรวจทางพยาธิวิทยาจากสิ่งส่งตรวจ เช่นชิ้นเนื้อและสารน้ำหรือสิ่งคัดหลั่งจากร่างกาย  นอกจากการตรวจด้วยวิธีทางพยาธิวิทยาเบื้องต้น บางครั้งอาจจะยังไม่ได้คำตอบว่าเป็นโรคอะไร การอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่เรียกว่าการตรวจพิเศษ Immunohistochemistry จะช่วยให้แพทย์ได้ข้อสรุปคำวินิจฉัยโรคได้ถูกต้อง แม่นยำ ยิ่งขึ้น นอกจากนี้การเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อไว้ในกรอบพาราฟิน ในภายหลังก็สามารถนำตัวอย่างนั้นมาเพื่อสกัดเซลล์หรือโครงสร้างทางพันธุกรรมเพิ่มเติมเพื่อนำไปตรวจหรือศึกษาระดับโมเลกุลต่อไปได้

การเตรียมสไลด์พยาธิ

     เมื่อแพทย์เจ้าของไข้ส่งตัวอย่าง ซึ่งอาจจะเป็นชิ้นเนื้อหรืออวัยวะ หรือสารน้ำ ที่ได้จากการผ่าตัดผู้ป่วย มายังห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบ และลงทะเบียนรับตัวอย่าง โดยในชั้นแรก พยาธิแพทย์และเจ้าหน้าที่จะตรวจตัวอย่างทั้งหมดด้วยตาเปล่า และเลือกส่วนที่สำคัญไปทำเป็นสไลด์ เพื่อตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ ซึ่งกระบวนการเตรียมชิ้นเนื้อจนได้เป็นสไลด์นั้น ต้องผ่านน้ำยาในเครื่องมือหลายชนิด ควบคุมโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ จากชิ้นเนื้อได้เป็นพาราฟินบล็อก และตัดด้วยเครื่อง Microtome ให้ได้แผ่นเนื้อเยื่อบางประมาณ 2-3 ไมครอน นำไปย้อมสี และส่งให้พยาธิแพทย์อ่านไสลด์เพื่อทำการวินิจฉัยต่อไป ซึ่งโดยเฉลี่ยแพทย์เจ้าของไข้จะได้รับการรายงานผลกลับภายใน 3-7 วัน ข้อสรุปที่ได้จะนำไปประกอบการวางแผนการดูเลรักษาผู้ป่วยต่อไป

 

ความรู้สำหรับประชาชน
เตรียมความพร้อมกับ DVIFA