บริการน่าสนใจ

ร้าน "ถักร้อย-สร้อยรัก"
ธารน้ำใจ "ชมรมศิลปะบำบัด"

สถิติเข้าชมเว็บไซต์
เรามี 43 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

     การผ่าตัด เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลรักษาผู้ป่วย จุดมุ่งหมายของการผ่าตัดมีหลายประการ เช่น ผ่าตัดเพื่อการวินิจฉัย ผ่าตัดเพื่อรักษาให้หายขาด หรือผ่าตัดเพื่อบรรเทาอาการ   ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการหายของโรคคือการผ่าตัดที่มีประสิทธิภาพ การผ่าตัดที่สามารถนำก้อนมะเร็งออกได้ทั้งหมด ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดโรคมะเร็ง รวมถึงทีมงานห้องผ่าตัดที่สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่วิสัญญีแพทย์ พยาบาลผ่าตัด และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานรังสี พยาธิวิทยา เป็นที่ยอมรับว่าความเสี่ยงสำคัญที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลอันดับแรก มาจากการรักษาพยาบาลด้วยวิธีการผ่าตัด(Risk profile JCHAO) โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยมะเร็งมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และการหายของแผลผ่าตัด

     โครงสร้างพื้นฐานห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง จึงถูกออกแบบและสร้างขึ้นบนมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ ประกอบด้วยห้องผ่าตัดใหญ่จำนวน 4 ห้อง และห้องผ่าตัดเล็ก, ส่องกล้องทางเดินอาหาร จำนวน 2 ห้อง และห้องพักฟื้นซึ่งมีทีมสังเกตอาการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดอย่างใกล้ชิด

     นอกจากนี้โรงพยาบาลยังได้ออกแบบให้หอผู้ป่วยระยะวิกฤต อยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงมีทางเชื่อมเข้าออกกับห้องผ่าตัด เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผ่าตัดใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูงไปสังเกตอาการต่ออย่างใกล้ชิด

     นอกจากทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดโรคมะเร็งแล้ว เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ผ่าตัด ก็มีความทันสมัย มีส่วนช่วยให้การผ่าตัดมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีมากขึ้น หน่วยงานห้องผ่าตัด มีความพร้อมที่จะให้บริการผ่าตัดแบบมาตรฐาน และผ่าตัดโดยอาศัยเทคนิคผ่าตัดผ่านกล้อง หรือ Laparoscopic surgery มีความพร้อมในการบริการส่องกล้องตรวจอวัยวะต่างๆ (endoscopic unit) และมีระบบการถ่ายทอดสัญญาณออกจากห้องผ่าตัด สู่ห้องประชุม เพื่อรองรับการเผยแพร่สาธิตเทคนิคการผ่าตัด (Live demonstration) ในโอกาสพิเศษเช่นการประชุมวิชาการเป็นต้น

 

ความรู้สำหรับประชาชน
เตรียมความพร้อมกับ DVIFA