บริการน่าสนใจ

ร้าน "ถักร้อย-สร้อยรัก"
ธารน้ำใจ "ชมรมศิลปะบำบัด"

สถิติเข้าชมเว็บไซต์
เรามี 61 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

     โรงพยาบาลศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง เน้นความเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการความปวดทางโรคมะเร็งสำหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาล เพื่อบำบัดและบรรเทาอาการปวดโดยบูรณาการแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์ทางเลือก โดยมุ่งเป้าหมายเป็นแหล่งเรียนรู้ แสวงหาความร่วมมือในการดูแลความปวดทางโรคมะเร็ง โดยมีงานวิจัยที่ได้มาตรฐานสากลรองรับ

ขอบเขตของการให้บริการ

  1. บริการตรวจรักษา ดูแลความปวดจากโรคมะเร็ง สำหรับผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยที่นอนรักษา ที่เป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง
  2. บริหารจัดการความปวดโดย
    2.1  การให้ยาระงับปวด ชนิดต่างๆ ที่มีการออกฤทธิ์ต่างกัน  (WHO analgesic ladder)
    2.2  การระงับปวดจากมะเร็งโดยการฝังเข็ม (Acupuncture)
    2.3  การระงับปวดจากมะเร็งโดยการให้ยาระงับปวดต่อเนื่องทางหลอดเลือด
    2.4  การระงับปวดด้วยกิจกรรมบำบัด ต่างๆ Complementary care (music, aromas, exercise)
 

ความรู้สำหรับประชาชน
เตรียมความพร้อมกับ DVIFA