บริการน่าสนใจ

ร้าน "ถักร้อย-สร้อยรัก"
ธารน้ำใจ "ชมรมศิลปะบำบัด"

สถิติเข้าชมเว็บไซต์
เรามี 52 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

 

คำแนะนำการปฏิบัติตัวผู้รับการผ่าตัดปากมดลูกด้วยขดลวดไฟฟ้า

(Loop Electrosurgical Excision Procedure : LEEP )

พญ. จีริชุดา ปัทมดิลก

ผู้เชี่ยวชาญสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา

โรงพยาบาลศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง

การผ่าตัดปากมดลูกด้วยขดลวดไฟฟ้า

                คือการผ่าตัดทางช่องคลอด เพื่อนำเนื้อเยื่อบริเวณปากมดลูกที่ผิดปกติออก ด้วยเทคนิคตัดด้วยขดลวดไฟฟ้า  เพื่อการตรวจวินิจฉัยรอยโรคปากมดลูกระยะก่อนมะเร็ง ในคนไข้ที่มีผลคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ   และเพื่อการรักษาในกรณีที่การวินิจฉัยสมบูรณ์แล้วและโรคยังอยู่แค่ในระดับรอยโรคปากมดลูกระยะก่อนมะเร็ง 

การปฏิบัติตัวก่อนรับการผ่าตัด

    ลงชื่อยินยอมรับการรักษา

    ตรวจเลือด เพื่อหาความผิดปกติของระบบการแข็งตัวของเลือด และตรวจเอชไอวี

    ปัสสาวะให้เรียบร้อย   เปลี่ยนชุด และถอดเครื่องประดับ

    หากมีประวัติการแพ้ยาใดๆ  และมีประวัติการทานยาสลายลิ่มเลือด  หรือ Aspirin  ควรแจ้งด้วย

วิธีการผ่าตัด มีดังนี้ คือ

  1. แพทย์ใส่เครื่องมือตรวจภายใน
  2. ใช้กล้องขยายส่องตรวจดูบริเวณปากมดลูก
  3. ชโลม และป้ายน้ำยา acetic acid  ที่บริเวณปากมดลูกทิ้งไว้สักครู่
  4. แพทย์ส่องตรวจดูความผิดปกติที่ช่องคลอดและปากมดลูกโดยละเอียด  ซึ่งจะเห็นเป็นรอยฝ้าขาว
  5. ฉีดยาชาบริเวณรอบปากมดลูก ตัดชิ้นเนื้อบริเวณที่ผิดปกติ ด้วยขดลวดไฟฟ้า โดยใช้เวลาประมาณ 5-10 วินาที ชิ้นเนื้ออาจมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.5-2.0 ซม. นำชิ้นเนื้อที่ได้ส่งตรวจพยาธิวิทยาเพื่อการวินิจฉัยต่อไป
  6. หลังตัดเนื้อ อาจมีเลือดออกได้ แพทย์จะทำการห้ามเลือดให้หยุดสนิท โดยใช้จี้ไฟฟ้าห้ามเลือด หรือใช้น้ำยา Monsel’s solution  ป้ายบริเวณแผล
  7. แพทย์ใส่ผ้าซับเลือดชนิดที่มีชายยื่นออกมา(Tampon) ไว้ในช่องคลอด 1 ชิ้น  เพื่อกดห้ามเลือด

การปฏิบัติตัวขณะรับการผ่าตัด

    นอนหงายบนเตียง แยกขาพาดบนที่พักขา

    นอนให้นิ่งที่สุด ไม่ขยับตัวไปมา

    อาจจะได้ยินเสียงดังจากเครื่องดูดควัน   

    หากมีอาการผิดปกติ แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที 

การปฏิบัติตัวหลังตรวจ

    นั่งพักที่ห้องตรวจประมาณ 20-30 นาที เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆ

    รับบัตรนัดฟังผลชิ้นเนื้อ ในเวลา 1 สัปดาห์

การปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้านมีดังนี้

    จะรู้สึกแน่นช่องคลอดเนื่องจากการใส่ผ้าซับเลือดค้างไว้   แต่สามารถปัสสาวะ อุจจาระได้ตามปกติ

    ควรนอนพักผ่อนอย่างเต็มที่ ทำกิจกรรมส่วนตัวที่จำเป็น เช่น อาบน้ำ รับประทานอาหาร

    ดึงผ้าซับเลือดออกในเช้าวันรุ่งขึ้น ซึ่งอาจมีน้ำสีแดงจางๆ ซึมออกแต่ จะค่อยๆ จางลงใน 2-3 วัน ในเวลาถัดไปอีกประมาณ 1 สัปดาห์ อาจมีน้ำคล้ายเมือกข้นไหลออกมาได้แต่จะค่อยๆ จางลง

    ควรใส่ผ้าอนามัยไว้เพื่อสังเกตอาการเลือดออก

    ลดกิจกรรมที่จะทำให้ได้รับความกระทบกระเทือน เช่น ขับรถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะ 3-4 วันแรก

    งดมีเพศสัมพันธ์เป็นเวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์ เพราะอาจทำให้มีการอักเสบติดเชื้อ

    รับประทานยาตามแพทย์สั่ง (หากมี)

    อาบน้ำชำระร่างกายตามปกติ  งดสวนล้างช่องคลอดหรือสอดยาใดๆ นอกจากแพทย์สั่ง

    กลับมาติดตามการรักษาและฟังผลการตรวจพยาธิวิทยาตามนัด  ซึ่งจะทราบผลตรวจประมาณ 1 สัปดาห์

ควรมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง หรือโรงพยาบาลใกล้บ้านก่อนนัด  

    หากมีเลือดไหลออกมาก เช่น ไหลจนชุ่มผ้าอนามัย

    หากมีอาการปวดท้องน้อยมาก มีไข้ มีตกขาวคล้ายหนอง แสดงว่ามีการติดเชื้อ

 

 

 

คำแนะนำการปฏิบัติตัวและความรู้ เรื่อง การจี้เย็นปากมดลูก Cryotherapy

พญ. จีริชุดา ปัทมดิลก

ผู้เชี่ยวชาญสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา

โรงพยาบาลศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง

การจี้เย็น Cryotherapy

การจี้เย็น คือ การจี้ทำลายเซลล์เยื่อบุปากมดลูกที่มีความผิดปกติด้วยความเย็น

หลักการทำงานของเครื่องมือ

                เครื่องจี้ด้วยความเย็น (Cryotherapy system) เป็นเครื่องมือที่ใช้จี้บริเวณปากมดลูกโดยอาศัยการทำงานของแก๊สไนตรัสออกไซด์ หรือ คาร์บอนไดออกไซด์ โดยเมื่อปล่อยแก๊สจากเครื่องควบคุมภายใต้ความดันต่ำมาก   จะทำให้เกิดความเย็นจัดบริเวณปลายหัวจี้ (อุณหภูมิ -40º c ถึง -90º c) ซึ่งปลายหัวจี้ หรือ probe จะสัมผัสกับปากมดลูก ทำให้บริเวณที่ถูกสัมผัสเย็นจัดจนเป็นน้ำแข็งลึกและกว้างประมาณ 3-4 ม.ม. เป็นการทำลายเซลล์เยื่อบุที่มีความผิดปกติได้   ซึ่งนำมาใช้ในการรักษารอยโรคปากมดลูกระยะก่อนมะเร็ง หรือ cervical intraepithelial neoplasia (CIN) ที่ผิดปกติเริ่มแรกและรอยโรคไม่กว้างเกินไปนัก

 

                                                          

ขั้นตอนการจี้เย็น

  ก่อนรับการรักษา  ควรปัสสาวะ เปลี่ยนชุด

  ผู้ป่วยนอนบนเตียงตรวจภายใน ท่านอนหงายบนขาหยั่ง

  แพทย์ใส่เครื่องมือถ่างขยายช่องคลอด   และใช้หัว probe วางสัมผัสลงบนปากมดลูก

  เปิดเครื่องจี้ด้วยความเย็นเป็นเวลา 3 นาที และปิดพัก 5 นาที และจี้ซ้ำอีก 3 นาที หรือตามเวลาที่เหมาะสม

  ขณะรับการจี้เย็นผู้ป่วยควรนอนนิ่งๆ เพื่อป้องกันหัว probe เขยื้อนพลาดไปถูกผนังช่องคลอด

  อาจมีอาการเย็นในช่องคลอด   หรือหน่วงท้องน้อยเล็กน้อย 

 

เวลาที่เหมาะสมในการให้บริการ

  ควรทำในช่วง 1 สัปดาห์ หลังประจำเดือนครั้ง สุดท้ายเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ตั้งครรภ์

  อาจรับการจี้เย็นในช่วงเวลาที่เหมาะสมตาม ที่แพทย์กำหนด

  หลังรับการจี้เย็นในสองวันแรก อาจรู้สึกเย็นปวดเสียวท้องน้อย มีน้ำใสๆ ไหลออกทางช่องคลอดเป็นเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ แล้วค่อยๆ หายไปหรือบางรายอาจมีตกขาวมากเป็นเวลาหนึ่งเดือน

ข้อแนะนำหลังจี้เย็นมีดังนี้

  งดมีเพศสัมพันธ์เป็นเวลาหนึ่งเดือน

  งดใช้ยาสอด หรือสวนล้างช่องคลอดเป็นเวลาหนึ่งเดือน

  ห้ามใช้ผ้าอนามัยแบบสอดเข้าไปในช่องคลอด

  ห้ามลงไปแช่น้ำในอ่างอาบน้ำ บ่อ สระหรือหนองน้ำ

  ให้มาพบแพทย์ตามนัด

อาการผิดปกติที่ควรมาพบแพทย์ก่อนนัด

  ตกขาวเป็นหนอง มีกลิ่นเหม็น

  มีไข้สูง หรือปวดท้องมาก

  เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด ออกมากกว่า ประจำเดือนปกติ

  ประจำเดือน ไม่มาตามปกติ

 

 

 

 

 

*********************

 

คำแนะนำการปฏิบัติตัวผู้รับการส่องตรวจปากมดลูก
ในคลินิกส่องกล้องตรวจปากมดลูก Colposcopic Clinic
โรงพยาบาลศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง

     สตรีที่ได้รับแจ้งว่า ผลการตรวจมะเร็งปากมดลูกผิดปกตินั้นยังไม่ได้หมายความว่าเป็นมะเร็งปากมดลูก เพียงแต่พบความผิดปกติของเซลล์เท่านั้น แต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปเป็นมะเร็งได้

     การส่องตรวจปากมดลูกคือ การที่แพทย์ใช้กล้องขยายพิเศษ กำลังขยาย 10-40 เท่า ส่องตรวจปากช่องคลอดและปากมดลูก เพื่อตรวจดูความผิดปกติและให้การวินิจฉัยตลอดจนการรักษาพยาบาลตามขั้นตอนต่อไป แพทย์อาจนัดผู้ที่สงสัยว่ามีความผิดปกติของปากมดลูก เช่น การมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ ปากมดลูกอักเสบเรื้องรังรักษาด้วยยาไม่ได้ผล มารับการส่องตรวจเช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม...

 

ความรู้สำหรับประชาชน
เตรียมความพร้อมกับ DVIFA