บริการน่าสนใจ

ร้าน "ถักร้อย-สร้อยรัก"
ธารน้ำใจ "ชมรมศิลปะบำบัด"

สถิติเข้าชมเว็บไซต์
เรามี 61 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

     คลีนิกรังสีมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รับปรึกษาผู้ป่วยที่ต้องมารับการรักษาโดยการฉายรังสี และตรวจดูแลแก่ผู้ป่วยที่มารับการรักษาโดยการฉายรังสี ทั้งการฉายรังสีระยะใกล้ และการฉายรังสีระยะไกล รวมทั้งบริการให้ความรู้และคำแนะนำ รวมถึงการ ให้คำปรึกษาแก่ ผู้ป่วยและญาติ ในการดูแลผู้ป่วยที่มารับการรักษา โดยการฉายรังสี ทั้ง ก่อน ระหว่าง และหลังการฉายรังสี โดยดูแลทั้งด้านร่างกายจิตใจ และอารมณ์

การเข้ารับบริการ

     1. ท่านที่ประสงค์จะเข้ารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก สามารถนัดหมายได้ 2 วิธี คือ
         - โทรศัพท์นัดที่หมายเลข 02-5766020-1 
         - นัดหมายด้วยตนเองล่วงหน้าเพื่อรับการตรวจ

     2. หลังจากท่านได้รับการยืนยันการนัดหมายแล้ว เมื่อมาตรวจตามนัด ควรนำผลการตรวจต่างๆ ที่ได้รับการตรวจมาแล้วมาด้วย ได้แก่ ฟิล์ม และผลอ่านเอกซเรย์ทุกชนิดที่เกี่ยวข้อง ผลตรวจพยาธิวิทยา และประวัติการรักษา การผ่าตัด และนำยาที่ยังรับประทานอยู่มาด้วย

 

          เวลาทำการ 08.00-16.00น. วันจันทร์-ศุกร์   08.00-12.00 น. วันเสาร์

          หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

ความรู้สำหรับประชาชน
เตรียมความพร้อมกับ DVIFA