บริการน่าสนใจ

ร้าน "ถักร้อย-สร้อยรัก"
ธารน้ำใจ "ชมรมศิลปะบำบัด"

สถิติเข้าชมเว็บไซต์
เรามี 63 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สำหรับผู้ป่วยที่ไม่ได้นอนรักษาในโรงพยาบาล แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง เน้นความเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจวินิจฉัย คัดกรอง รักษาบำบัด และดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ตลอดจนผู้ป่วยทั่วไป ที่มีความกังวลเรื่องโรคมะเร็ง โดยบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ทางการรักษา อย่างครบวงจร รวดเร็ว แม่นยำ ทันสมัย เชื่อถือได้ มีการแสวงหาความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก สถาบันในการพัฒนาการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง นำงานวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล และการวิจัยทางคลินิกมาใช้ในการดูแลรักษา เป็นช่องทางการเพิ่มโอกาส ให้กับผู้ป่วย

ประกอบด้วย

1. คลินิกมะเร็งทั่วไป(General oncology clinic) บริการตรวจวิเคราะห์แยกโรคสำหรับผู้ที่มีอาการและยังไม่ได้รับการวินิจฉัยที่แน่ชัด และให้การรักษาอย่างเหมาะสม ในโรคมะเร็งที่เป็น solid tumor ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น มะเร็งศีรษะและลำคอ  มะเร็งเต้านม มะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี (เช่น มะเร็งรังไข่ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก) มะเร็งของอวัยวะต่างๆในช่องท้อง(เช่นมะเร็งท่อทางเดินน้ำดี มะเร็งกระเพาะอาหาร)  มะเร็งทางเดินปัสสาวะและต่อมลูกหมาก เป็นต้น
2. คลินิกมะเร็งเฉพาะโรค (Organ-specific Oncology Clinic) เป็นคลินิกตรวจโรคมะเร็งเฉพาะใน care program หลัก สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยจากการตรวจยืนยันทางพยาธิวิทยา
3. คลินิกส่องกล้องตรวจปากมดลูก (Colposcopic clinic) ให้บริการตรวจวินิจฉัยสตรี หลังจากที่มีผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเบื้องต้นผิดปกติ การส่องกล้องตรวจปากมดลูกและตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจทางพยาธิวิทยา เป็นกระบวนการวินิจฉัยขั้นสุดท้าย ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการรักษาต่อไป
4. คลินิกระงับปวด (Pain Control  Clinic) ให้บริการรักษาอาการเจ็บปวดที่เกิดจากมะเร็ง โดยอาศัยศาสตร์เเขนงต่างๆ
5. คลินิกเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (Nuclear Medicine Clinic) ให้บริการตรวจ และประเมินผู้ป่วยที่จำเป็นต้องสืบค้นโรคด้วย PET scan
6. คลินิกพิเศษสวัสดิการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง

การเข้ารับบริการ แผนกผู้ป่วยนอก

1. ท่านที่ประสงค์จะเข้ารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก สามารถนัดหมายได้ 2 วิธี คือ
- โทรศัพท์นัดที่หมายเลข 02-5766000 ต่อ 6229-30
- และนัดหมายด้วยตนเองล่วงหน้าเพื่อรับการตรวจ

2. หลังจากท่านได้รับการยืนยันการนัดหมายแล้ว เมื่อมาตรวจตามนัด ควรนำผลการตรวจต่างๆ ที่ได้รับการตรวจมาแล้วมาด้วย ได้แก่ ฟิล์ม และผลอ่านเอกซเรย์ทุกชนิดที่เกี่ยวข้อง ผลตรวจพยาธิวิทยา และประวัติการรักษา การผ่าตัด และนำยาที่ยังรับประทานอยู่มาด้วย

เวลาทำการ 08.00-16.00น. วันจันทร์-ศุกร์   หยุด เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนขตฤกษ์

 

ความรู้สำหรับประชาชน
เตรียมความพร้อมกับ DVIFA