บริการน่าสนใจ

ร้าน "ถักร้อย-สร้อยรัก"
ธารน้ำใจ "ชมรมศิลปะบำบัด"

สถิติเข้าชมเว็บไซต์
เรามี 48 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

 

ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ คือศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่ให้บริการดูแลสุขภาพของสุภาพสตรี ซึ่งครอบคลุมถึงการตรวจวินิจฉัย รักษา ไปจนถึงการป้องกันโรค และปัญหาของสตรีทุกวัย รวมถึงให้คำปรึกษาด้านการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน การวางแผนก่อนมีบุตร และการวางแผนชีวิตปัญหาสุขภาพทางเพศสัมพันธ์ของคู่สมรส ตลอดจนให้บริการในเชิงลึกของโรคทางนรีเวช มะเร็งนรีเวช การผ่าตัดผ่านกล้อง และสุขภาพวัยทองด้วยมาตรฐานการดูแลรักษาระดับสากลและเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัยโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสูตินรีเวชและมะเร็งวิทยานรีเวช พร้อมบุคลากรสหสาขาวิชาชีพทางด้านสูตินรีเวชมืออาชีพที่ได้มาตรฐานระดับสากลของสูตินรีแพทย์ พร้อมให้การบริการแก่ท่านดุจญาติมิตรของเรา

การบริการของเรา

ศูนย์สุขภาพสตรีของเราประกอบไปด้วย

 • ศูนย์นรีเวชทั่วไป
 • ศูนย์รักษามะเร็งนรีเวช
 • ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
 • ศูนย์รักษาอาการปวดท้องน้อยเรื้อรังและโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • คลินิกสุขภาพสตรีวัยหมดประจำเดือน หรือ วัยทอง
 • คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก
การให้การบริการ
 • ดูแลอาการผิดปกติทางนรีเวช อาทิเช่น ปวดท้องน้อย ปวดประจำเดือน เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด ตกขาวผิดปกติ ก้อนในอุ้งเชิงกราน ปัญหาทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงปัญหาเรื่องภายในสตรีในทุกๆประเด็น
 • ดูแลและเข้าถึงการรักษาเรื่องของมะเร็งทางด้านนรีเวชด้วยมาตรฐานสากลและด้วยจิตวิญญาณ ครอบคลุมตั้งแต่ การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากดลูก การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยเทคนิคขั้นสูง การคัดกรองมะเร็งรังไข่ การรักษามะเร็งนรีเวช ทั้งการผ่าตัด การให้เคมีบำบัด การฉายแสง
 • ดูแลและเข้าถึงการผ่าตัดที่ทันสมัยแผลเล็กไม่เจ็บแผลและฟื้นตัวเร็วด้วยการผ่าตัดส่องกล้องทางหน้าท้องและการผ่าตัดแบบไร้แผล
 • ให้การวินิจฉัยหาสาเหตุและดูแลรักษาผู้ป่วยที่ปวดท้องน้อยเรื้อรัง อย่างสหสาขาวิชาชีพ
 • ดูแลและเข้าถึงโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่แบบครบวงจร
 • ให้คำปรึกษาและตรวจผู้ป่วยที่มีบุตรยาก
 • ดูแลและเข้าถึงปัญหาวัยแห่งความสำเร็จในช่วงวัยก่อนขณะและหลังวัยทองเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องกระดูกพรุนซึ่งอาจจะนำมาถึงสภาวะกระดูกหักได้

การตรวจพิเศษ

ทางด้านนรีเวชทั่วไป

เรามีการตรวจอัลตร้าซาวด์ด้วยเครื่องมืออันทันสมัยเป็นเครื่องอัลตร้าซาวด์(Ultrasound) แบบความละเอียดสูงรวมถึงการตรวจอัลตราซาวน์แบบใส่น้ำในโพรงมดลูกหรือ  SIS (Saline Infusion Sonohysterograhphy)

 

ทางด้านมะเร็งนรีเวช

ให้บริการโดยแพทย์เฉพาะทางมะเร็งวิทยานรีเวชครบวงจร ตั้งแต่

 • การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
 • การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ตรวจหาดีเอ็นเอของเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ซึ่งสามารถตรวจมะเร็งปากมดลูกได้เกือบ 100 %
 • บริการส่องกล้องปากมดลูก (Colposcopy) เพื่อหาความผิดปกติที่ปากมดลูกโดยละเอียด
 • การวินิจฉัยด้วยภาพทางรังสีขั้นสูงด้วยเครื่องซีทีสแกน(CT 128 slides)หรือเอ็มอาร์ไอ(MRI 3 Tesla)รวมถึงการตรวจ PET-CT scan และการตรวจสแกนกระดูก (bone scan)
 • การผ่าตัดทางมะเร็งนรีเวช อาทิ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ มะเร็งมดลูก มะเร็งปากช่องคลอด
 • การให้เคมีบำบัดแบบผู้ป่วยนอก (Day care) และผู้ป่วยใน
 • การฉายแสงและใส่แร่ด้วยเครื่องมืออันทันสมัยด้วยเทคนิคก้าวล้ำ
ทางด้านผ่าตัดส่องกล้อง
 • เรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดผ่านกล้องนรีเวชรวมถึงการผ่าตัดผ่านกล้องในมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งมดลูก
 • เรามีเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องรุ่นใหม่อันทันสมัยไว้บริการ (Full HD laparoscopic system) รวมถึงการส่องกล้องดูโพรงมดลูก (Hysteroscopy)

 

ทางด้านนรีเวชของสุขภาพสตรีวัยหมดประจำเดือน หรือวัยทอง

เรามีการบริการตรวจเฉพาะทางอย่างละเอียดโดยแพทย์เฉพาะทางสาขาวัยทอง

 • ตรวจคัดกรองคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีใหม่ (Liquid base cytology)
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์ทางหน้าท้องส่วนล่างหรือทางช่องคลอด (Ultrasound lower abdomen or Trans-vagina ultrasound)
 • ตรวจคัดกรองหามะเร็งเต้านมด้วยวิธีแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์เต้านม (Mammogram and Ultrasound breast)
 • ตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก (Digital Bone Mineral Density, BMD) รวมถึง การตรวจเลือดเพื่อบอกภาวะของกระดูก (Bone marker) กรณีที่มีข้อบ่งชี้
 • ตรวจเลือดหาระดับของฮอร์โมนเพศหญิงและฮอร์โมนวัยทอง  (E2, FSH)
 • ตรวจระดับไวตามินดีในเลือด กรณีที่มีข้อบ่งชี้

 

ความรู้สำหรับประชาชน
เตรียมความพร้อมกับ DVIFA