บริการน่าสนใจ

ร้าน "ถักร้อย-สร้อยรัก"
ธารน้ำใจ "ชมรมศิลปะบำบัด"

สถิติเข้าชมเว็บไซต์
เรามี 74 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
   
โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ข้อมูลยา
   
- สูตรการรักษา
   1. สูตรการรักษา CAPOX
   2. สูตรการรักษา Mayo
   3. สูตรการรักษา FOLFOX4
   4. สูตรการรักษา FOLFIRI
- ข้อมูลยาเบื้องต้นสำหรับประชาชนทั่วไป
  1. Capecitabine
  2. Oxaliplatin
  3. Leucovorin
  4. Irinotecan
   

ชื่อสามัญทางยา   Irinotecan(ไอริโนทีแคน)

ชื่อการค้า  เช่น Campto? (แคมโต), Irinotel? (ไอริโนเทล)

ประเภทยา ยายับยั้งเซลล์มะเร็ง

รูปแบบยาและความแรง  ยาน้ำเข้มข้น  สำหรับหยดเข้าหลอดเลือดดำ  ขนาด 40 มก. และ 100 มก.

อ่านเพิ่มเติม...

 

ชื่อสามัญทางยา   Leucovorin(ลิวโคโวริน) หรือ calcium folinate(แคลเซี่ยมโฟลิเนท)

ชื่อการค้า  เช่น LEUCOVORIN CALCIUM® (ลิวโคโวรินแคลเซี่ยม), Calcium folinate® (แคลเซี่ยมโฟลิเนท)

รูปแบบยาและความแรง  ยาน้ำเข้มข้นสีใสจนถึงสีเหลืองฟางข้าว สำหรับหยดเข้าหลอดเลือดดำ  ขนาด 30 มก.,
50 มก., 100 มก.และ 300 มก. 

อ่านเพิ่มเติม...

 

ชื่อสามัญทางยา   Oxaliplatin(อ๊อกซาลิพลาติน)

ชื่อการค้า  เช่น Eloxatin® (อีล๊อกซาติน), Oxalip® (อ๊อกซาลิพ), Oxitan®(อ๊อกซิแทน), Oxaliplatin for Injection® (อ๊อกซาลิพลาติน ฟอ อินเจ็คชั่น)

ประเภทยา ยายับยั้งเซลล์มะเร็ง

รูปแบบยาและความแรง ยาน้ำเข้มข้นใส ไม่มีสี สำหรับหยดเข้าหลอดเลือดดำ ขนาด 50 มก. , 100 มก. และ 200 มก. และ ยาผงสีขาวถึงเกือบขาว สำหรับหยดเข้าหลอดเลือดดำ(เมื่อนำมาละลายด้วยตัวทำละลายปราศจากเชื้อแล้ว) ขนาด 50 มก. และ 100 มก.

อ่านเพิ่มเติม...

 

ชื่อสามัญทางยา  Capecitabine (เคพไซตาบีน)

ชื่อการค้า  เช่น Xeloda® (ซีโลดา)

ประเภทยา ยายับยั้งเซลล์มะเร็ง

รูปแบบยาและความแรง ยาเม็ดสำหรับรับประทาน ขนาด 150 มก. และ 500 มก.

อ่านเพิ่มเติม...

 

สูตรการรักษา FOLFIRI คืออะไร

     การรักษาด้วยยาเคมีบำบัด FOLFIRI เป็นการรักษาด้วยยา 3 รายการได้แก่
     1. Irinotecan เป็นยาชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดำ ในวันแรกของการรักษาด้วยการให้ยาเคมีบำบัดด้วยสูตรยา FOLFIRI หลังจากนั้นอีก 14 วัน เริ่มให้ยาครั้งต่อไป
     2. Leucovorin  เป็นยาชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดำในวันที่ 1 และวันที่ 2 ของการรักษาด้วยการให้ยาเคมีบำบัดด้วยสูตรยา FOLFIRI หลังจากนั้นอีก 14 วัน เริ่มให้ยาครั้งต่อไป
     3. Fluorouracil หรือที่รู้จักกันในชื่อ 5-FU เป็นยาชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดำที่ให้หลังจากให้ยา leucovorin ในวันที่ 1 และวันที่ 2 ของการรักษา หลังจากนั้นอีก 14 วัน เริ่มให้ยาครั้งต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...

ความรู้สำหรับประชาชน
เตรียมความพร้อมกับ DVIFA