บริการน่าสนใจ

ร้าน "ถักร้อย-สร้อยรัก"
ธารน้ำใจ "ชมรมศิลปะบำบัด"

สถิติเข้าชมเว็บไซต์
เรามี 44 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

อาการปวดกลŒามเนื้อเรื้อรัง (Office Syndrome) อาจฟังดูเป็šนเรื่องที่ไกลตัว และไม่ใช่ ไม่ใช่ตัวฉันอย่างแน่นอนเพราะ ประการแรกฉันไม่ใช่พนักงาน Office จŒา แต่แต่แต่ ! ช้าก่อน อาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง หรือที่เรียกฮิตติดปาก ว่า Office Syndrome หรือการวินิจฉัยทางการแพทย์ที่เรียกว่า Myofascial Pain Syndrome (MPS) นั้นแท้จริงแล้ว คือกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อจากการที่กล้ามเนื้อเกิดการหดเกร็งตัวสะสมต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน จนจับตัวกลายเป็นก้อนเล็กแฝงในกล้ามเนื้อ ซึ่งมีลักษณะเป็นจุดกดเจ็บ (Trigger Point)

เปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆ คือ เรามีเส้นเชือกอยู่ 1 เส้น ซึ่งเปรียบเสมือนใยของกล้ามเนื้อ ต่อมาเชือกเส้นนี้เกิดปมขึ้นในเส้นเชือก ก็คือจุดกดเจ็บ หากมีปมเพียงไม่กี่ตำแหน่งอาจจะยังไม่กระทบต่อการใช้เชือกในการผูกมัดสิ่งต่างๆ แต่หากเริ่มมีปมเพิ่มมากขึ้นหลายๆ ปม โดยแต่ละปมอาจมีขนาดเล็กจนกระทั่งถึงขนาดใหญ่แตกต่างกันไปจนทั่วเส้นเชือกแล้ว ย่อมทำให้ประสิทธิภาพในการนำเส้นเชือกไปใช้งานลดลง เช่นเดียวกับกล้ามเนื้อ หากมีจุดกดเจ็บเป็นจำนวนมากสะสมจนทั่วกล้ามเนื้อ จะส่งผลให้เลือดและออกซิเจนไปยังกล้ามเนื้อนั้นๆ ไม่เพียงพอ กล้ามเนื้อเกิดความอ่อนแอขาดสมดุล ทำให้มีอาการปวดกล้ามเนื้อตามมาและอาจมีผลต่อกล้ามเนื้อข้างเคียงเป็นผลให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังตามมา หลายคนอาจคิดว่าอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง (Office Syndrome) เกิดขึ้นเฉพาะกล้ามเนื้อบริเวณ คอ บ่า และไหล่ แบบที่เราๆ ทั้งหลายมีอาการตึงๆ มึนๆ กันอยู่ แต่แท้จริงแล้วเรามีโอกาสเกิดจุดกดเจ็บแฝงในกล้ามเนื้อได้ทั่วร่างกายและรอวันที่จะแสดงอาการปวดกล้ามเนื้อออกมาให้เราร้องโอ้ย โอย กันในวันข้างหน้า

แล้วเราจะทราบได้อย่างไร ว่าเราน่าจะมีอาการของ Office Syndrome ปกติอาการเด่นมักมีอาการปวดร้าวเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย โดยอาจมีอาการเพียงปวดเล็กน้อยเพียงรำคาญถึงปวดรุนแรงรู้สึกทุกข์ทรมาน หากคลำด้วยมือ จะพบว่าเป็นตำแหน่งที่มีกล้ามเนื้อตึงตัวมากหรือคลำพบคล้ายก่อนเป็นต้น และมักมีความไวต่ออาการปวดสูงมากกว่าบริเวณใกล้เคียงโดยแยกอาการออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

  • กลุ่มปวดกล้ามเนื้อแบบเฉียบพลัน (Acute MPS) กล่าว คือมีอาการปวดกล้ามเนื้อทันทีหลังจากการทำกิจกรรม ที่ความหนัก
  • กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อแบบเรื้อรัง (Chronic MPS) กลุ่มที่สองนี้มักมีปัจจัยเกื้อหนุนอื่นๆ ให้เกิดอาการปวด และคงอยู่จนกลายเป็นอาการปวดกล้ามเนื้อแบบเรื้อรัง ซึ่งเป็นกลุ่มที่พบได้มาก ทั้งจากการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นเวลานาน หรือการอยู่ในท่าทางที่ไม่เหมาะสม ทั้ง ท่านั่งทำงาน, ขับรถ เป็นต้น
 

ความรู้สำหรับประชาชน
เตรียมความพร้อมกับ DVIFA