บริการน่าสนใจ

ร้าน "ถักร้อย-สร้อยรัก"
ธารน้ำใจ "ชมรมศิลปะบำบัด"

สถิติเข้าชมเว็บไซต์
เรามี 44 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

 ชื่อสามัญทางยา  Tamoxifen citrate (ทาม็อกซิเฟน ซิเตรท)

ชื่อการค้า  เช่น Nolvadex® (โนลวาเด็กซ์), Bilem® (ไบเลม)

ประเภทยา ยาต้านฮอร์โมนเอสโตรเจน

รูปแบบยาและความแรง  ยาเม็ดสำหรับรับประทาน ขนาด 10 มก. และ 20 มก.

ข้อบ่งใช้
     ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคมะเร็งเต้านม ทั้งในสตรีที่ยังมีประจำเดือนอยู่และสตรีที่หมดประจำเดือนแล้ว หรือใช้ลดการกลับมาเป็นซ้ำของโรคมะเร็งเต้านมภายหลังได้รับการรักษาด้วยวิธีอื่น นอกจากนี้ ยังมีการใช้ยานี้ก่อนผ่าตัดเพื่อลดขนาดของก้อนมะเร็งลง ตลอดจนใช้ป้องกันมะเร็งเต้านมในสตรีที่มีความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งสูงมากกว่าคนทั่วไป

วิธีใช้
     รับประทานยานี้ครั้งละ 1-2 เม็ด วันละ 1-2 ครั้ง หรือตามแพทย์สั่ง ห้ามแบ่ง บด หรือเคี้ยวยา สามารถรับประทานยานี้ได้ทั้งตอนท้องว่างหรือพร้อมอาหาร โดยควรรับประทานยาในเวลาเดียวกันทุกวัน กรณีที่รับประทานยาเพื่อป้องกันมะเร็งเต้านม ต้องรับประทานยาติดต่อกันเป็นเวลานาน 5 ปี ควรใช้ยาตามคำสั่งแพทย์หรือตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด ห้ามเพิ่ม ลดขนาดยา หรือหยุดรับประทานยาเอง โดยไม่ได้รับคำสั่งจากแพทย์ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร สตรีมีครรภ์หรือสตรีในระยะให้นมบุตรไม่ควรรับประทานยานี้

กลไกการออกฤทธิ์
     ยานี้ออกฤทธิ์โดยการแย่งจับกับตัวรับสัญญาณของเซลล์มะเร็งเต้านม โดยภายหลังจากการรักษาด้วยวิธีผ่าตัด การให้เคมีบำบัดหรือการฉายรังสี หากมีเซลล์มะเร็งยังคงหลงเหลืออยู่ในร่างกายและเซลล์นั้น เป็นเซลล์ที่มีตัวรับสัญญาณของฮอร์โมนเพศหญิง (ฮอร์โมนเอสโตรเจน) อยู่ ยานี้จะเข้าไปแย่งที่กับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่มีอยู่ในร่างกายในการจับกับตัวรับสัญญาณฮอร์โมนเอสโตรเจน เกิดการขัดขวางไม่ให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนออกฤทธิ์ที่เซลล์มะเร็งได้ ฮอร์โมนเอสโตรเจนจึงไม่สามารถกระตุ้นให้เซลล์มะเร็งที่เหลืออยู่นั้นเจริญเติบโตได้หรือทำให้เซลล์เจริญเติบโตช้ากว่าปกติ
     ดังนั้นผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้ประโยชน์จากยานี้ต้องเป็นผู้ที่มีระดับการตรวจวัดตัวรับสัญญาณฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นบวกเท่านั้น เพราะจะตอบสนองต่อการให้ยา Tamoxifen มากกว่า

อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
     มีอาการร้อนวูบวาบ บวมที่ขาหรือใบหน้า ปวดหรือกดเจ็บที่ขา หรือน่อง เจ็บบริเวณก้อนเนื้องอก อ่อนเพลีย ล้าปวดเมื่อยตามตัว สับสน  กังวล คลื่นไส้ อาเจียน ผิวหนังผิดปกติ รอบประจำเดือนเปลี่ยนแปลง ประจำเดือนขาด สารคัดหลั่งทางช่องคลอดเปลี่ยนแปลง มีเลือดออกทางช่องคลอด  มีลิ่มเลือดอุดตันที่ขา เจ็บหน้าอก นอนไม่หลับ ปวดศีรษะ ผมร่วง การมองเห็นผิดปกติ หายใจลำบาก มีระดับแคลเซียมในโลหิตสูง มีระดับไขมันในเลือดสูง
     การเกิดอาการไม่พึงประสงค์ดังกล่าว จะเกิดมากหรือน้อยหรือไม่เกิดขึ้นกับสภาวะร่างกายและความทนต่อยาของผู้ป่วยด้วย อาการไม่พึงประสงค์บางชนิดสามารถป้องกันหรือลดความรุนแรงลงได้หากมีความระมัดระวังในการใช้ แต่บางชนิดก็ไม่สามารถป้องกันได้ หากเกิดอาการรุนแรงหรือเกิดอาการต่อเนื่อง รบกวนชีวิตประจำวันให้แจ้งแพทย์หรือ เภสัชกรทราบทันที

ข้อควรระวัง

 • ยานี้อาจทำให้มีลิ่มเลือดอุดตันที่ขา หรือปอด โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ได้รับ Tamoxifen ร่วมกับยาเคมีบำบัด จะทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดลิ่มเลือดอุดตันเพิ่มขึ้น
 • ยานี้อาจทำให้ความเสี่ยงในการเกิดการเปลี่ยนแปลงของเยื่อบุผนังมดลูกเพิ่มสูงขึ้น
 • ยานี้อาจทำให้ความเสี่ยงในการเกิดเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ และการเกิดเนื้องอกมดลูกเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นควรมีการตรวจและเฝ้าระวังภาวะมะเร็งในมดลูกก่อนและระหว่างการใช้ยานี้
 • ยานี้อาจทำให้เกิดความผิดปกติของตับได้  ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยโรคตับ
 • ยานี้อาจทำให้เกิดภาวะแคลเซียมในเลือดสูง โดยเฉพาะในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมชนิดแพร่กระจายไปที่กระดูก
 • ยานี้อาจทำให้ความเสี่ยงในการเกิดถุงน้ำของรังไข่ในผู้ป่วยสตรีวัยก่อนหมดประจำเดือนเพิ่มสูงขึ้น

ข้อห้ามใช้
     ห้ามใช้ยา Tamoxifen ในผู้ที่มีการแพ้ตัวยาสำคัญหรือส่วนประกอบอื่นๆ ในตำรับ

ข้อควรปฏิบัติขณะใช้ยา

 • แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบทุกครั้งว่ามีโรคประจำตัวหรือแพ้ยาอะไรอยู่
 • แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงการใช้ยาอื่นๆ ทั้งยาที่ซื้อมารับประทานเองและยาที่แพทย์สั่ง โดยเฉพาะยาฮอร์โมนหรือยารักษามะเร็งชนิดอื่นๆ รวมถึงการใช้วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร
 • ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยา เช่น fluconazole, isoniazid, clarithromycin, erythromycin, gemfibrozil เนื่องจากอาจทำให้ผลของยา tamoxifen เพิ่มขึ้น
 • ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยา เช่น carbamazepine, phenobarbital, phenytoin, rifampin เนื่องจากอาจทำให้ผลของยา tamoxifen ลดลง
 • อย่าลืมรับประทานยา หากลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อถัดไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อถัดไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า และหากลืมรับประทานยาบ่อยๆ ควรแจ้งแพทย์ให้ทราบทุกครั้ง
 • หากมีอาการผิดปกติควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบทุกครั้ง

การเก็บรักษา
     ควรเก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้อง (20-25 องศาเซลเซียส) ในภาชนะบรรจุเดิม ป้องกันแสง ปิดภาชนะให้สนิท เก็บให้พ้นมือเด็ก และห่างจากความชื้น


 

เอกสารอ้างอิง

 1. Klasco RK (Ed): DRUGDEX® System (electronic version). Thomson  Micromedex, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (cited: 01/05/2009).
 2. Tamoxifen [homepage on the Internet]. New York: Rxlist; 2008 [date unknown; cited 2009 May 1]. Available from: http://www.rxlist.com/nolvadex-drug.htm
 3. Lacy CF, Armstrong LL, Goldman MP, Lance LL, editors. Drug information handbook. 18th ed. Ohio:Lexi-comp;2009.
 4. Solimando DA, editors. Drug information handbook for oncology. 7th ed. Ohio:Lexi-comp;2008.
 5. Tamoxifen drug information. Lexi-Comp, Inc. from UpToDate® 2006 version 14.2
 6. Physicians' Desk Reference (electronic version), Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado (Edition expires [2006]).
 7. Product Information: Nolvadex®, tamoxifen citrate oral tablet. AstraZeneca, 2009.
 8. Package insert (leaflet supplied with medicine): Bilem® [package insert]. Bangkok: PharmaLand (Thailand) Co., Ltd.; 2009.

 

 

ความรู้สำหรับประชาชน
เตรียมความพร้อมกับ DVIFA