บริการน่าสนใจ

ร้าน "ถักร้อย-สร้อยรัก"
ธารน้ำใจ "ชมรมศิลปะบำบัด"

สถิติเข้าชมเว็บไซต์
เรามี 61 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
พระราชทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคลจากมูลนิธิสว่างกวนอิมธรรมสถาน มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน พัทยา มูลนิธิสว่างคุณธรรม จังหวัดชัยภูมิ และมูลนิธิสว่างคีรีธรรม จังหวัดเลย นำโดยพระเดชพระคุณพระอาจารย์ใหญ่เสกกวงเซง เข้าเฝ้า ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2553 ณ พระตำหนักจักรกรีบงกช

 

ความรู้สำหรับประชาชน
เตรียมความพร้อมกับ DVIFA