:: พระกรณียกิจอื่นๆ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีพระราชทาน พระวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำผู้มีจิตศรัทธา ที่สนับสนุนกิจการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป เข้าเฝ้า 228
2 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระโอวาทและกำลังใจแก่แพทย์ใหม่ โรงพยาบาล จุฬาภรณ์ เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม พุทธศักราช 2560 187
3 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ทรงเยี่ยมราษฎรและพระราชทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย พร้อมกับทรงพระกรุณาโปรดให้ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา 155
4 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ทรงเยี่ยมราษฎรและพระราชทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย พร้อมกับทรงพระกรุณาโปรดให้ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในพื้นที่อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 143
5 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ทรงเยี่ยมราษฎรและพระราชทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย พร้อมกับทรงพระกรุณาโปรดให้ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง 78
6 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทอดพระเนตรการทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิ พอ.สว. ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว 75
7 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์ ทรงเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2560 54
8 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเยี่ยมและพระราชทานถุงยังชีพแก่ราษฎร ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และทรงพระกรุณาโปรดให้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ตรวจรักษาแก่ราษฏรผู้ประสบอุทกภัย 60
9 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระภารกิจส่วนพระองค์ ณ พระตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2559 การนี้ โปรดเกล้าฯ ให้ออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ประกอบด้วย หน่วยแพทย์ 71
10 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิ มหานนท์ นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว อ.เชียงคาน จ.เลย เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2560 83
11 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และทรงพระกรุณาโปรดให้ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อให้บริการตรวจรักษาแก่ประสบอุทกภัย 82
12 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระโอวาทและกำลังใจแก่แพทย์ใหม่ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 3228
13 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระเมตตา พระราชทานถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกษ 2207
14 เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ เสด็จงานปีใหม่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พระราชทานพรและสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากร 2339
15 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ ผู้แทนพระองค์ จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ นำถุงยังชีพพระราชทาน พร้อมจัดหน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 910
16 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเป็นประธานการประชุม “คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้ง 6/2557" 1506
17 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรา 2058
18 “หน่วยแพทย์พระราชทานในรั้วบ้าน” ของขวัญปีใหม่จากน้ำพระทัยเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ 2754
19 เจ้าฟ้าจุฬาภรณ จัดหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ภายในรั้วพระตำหนักจักรีบงกช จังหวัดปทุมธานี พระราชทานเป็นของขวัญปีใหม่ ด้านการเสริมสร้างสุขภาพของราษฎร แห่งปี 2556 2515
20 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีพระราชทานพระโอวาท แก่แพทย์ พยาบาลและบุคลากรใหม่ ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่เข้าถวายตัว เมื่อวันอังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2555 ในวาระครบรอบ 3 ปี 1404
21 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เสด็จทอดพระเนตรการดำเนินงานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในวาระครบรอบ 3 ปี 1654
22 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีพระดำรัสรับรับสั่งกับชาวไทย ในกรุงมอสโค สหพันธรัฐรัสเซีย เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 1126
23 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงเปิด “หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ”เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2555 เวลา 15.00 น. ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 2239
24 เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ น้ำทิพย์ชโลมใจ ชุบชีวิตผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร 4672
25 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นเจ้าภาพจัดงาน สายสัมพันธ์ไทย–จีน ในงานแสดงดนตรีและวัฒนธรรม “สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน” ครั้งที่ 5 ระหว่าง วันที่ 17-24 สิงหาคม 2555 2553
26 บทความเรื่องเล่า จากการตามเสด็จ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสา มูลนิธิ พอ.สว. 4566
27 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเยี่ยมผู้ป่วยมะเร็ง ณ หออภิบาลผู้ป่วย แผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2555 2416
28 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงเปิด “เครื่องฉายรังสีเร่งอนุภาค True Beam” 1895
29 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา อัญเชิญผ้าห่มพระราชทาน จำนวน 2,000 ผืน แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว ณ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน เมื่อวันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2555 3399
30 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงห่วงใยในสุขภาพของราษฎร ในด้านโรคมะเร็ง โปรดให้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นำร่องโครงการเฝ้าระวังและคัดกรองโรคมะเร็ง ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย 2806
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 3