บริการน่าสนใจ

ร้าน "ถักร้อย-สร้อยรัก"
ธารน้ำใจ "ชมรมศิลปะบำบัด"

สถิติเข้าชมเว็บไซต์
เรามี 60 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

กลุ่มชีวิตาภิบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดโครงการ “ใจสบาย กายเป็นสุข” ซึ่งเป็นกลุ่มจิตบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีภาวะวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าลดลง ตลอดจนช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงเดือนกันยายน ปี 2557


โครงการ “ใจสบาย กายเป็นสุข” มุ่งหวังให้ผู้ป่วยได้คลายความเศร้า และลดความวิตกกังวลจากโรค โดยมี แพทย์หญิงกฤตชญา ฤทธิ์ฤๅชัย จิตแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และ คุณกุลนิษฐ์ ดำรงค์สกุล นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์  ที่เข้าใจถึงความทุกข์ทรมานในจิตใจของผู้ป่วยโรคมะเร็ง ซึ่งถือเป็นโรคที่เรื้อรังและรุนแรง ไม่เพียงแต่ส่งผลให้เกิดอาการทางร่างกายเท่านั้น หากแต่ยังส่งผลต่อสภาวะทางจิตใจของผู้ป่วยด้วยเช่นกัน


นอกจากนี้ ผู้ป่วยโรคมะเร็งยังอาจต้องประสบกับปัญหาการปรับตัวที่ผิดปกติ เกิดภาวะวิตกกังวลหรือภาวะซึมเศร้าตามหลังการเจ็บป่วยและยังส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆทั้งตัวผู้ป่วยเองรวมถึงครอบครัวและคนรอบข้าง ในการบำบัดรักษาภาวะดังกล่าวนั้นจำเป็นที่จะต้องดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมทั้งกาย จิต และสังคม โดยรูปแบบการช่วยเหลือนอกจากการรักษาโดยการใช้ยาแล้ว ยังมีการทำจิตบำบัดแบบกลุ่มซึ่งเป็นการรักษาในรูปแบบหนึ่งที่ได้ผลดีในผู้ป่วยที่มีภาวะของโรคคล้ายคลึงกัน ซึ่งการทำกลุ่มจิตบำบัดแบบประคับประคองในผู้ป่วยมะเร็งได้รับการศึกษาแล้วว่าได้ผลดีต่อสภาวะทางจิตใจทั้งทำให้ผู้ป่วยเกิดความหวัง ลดภาวะซึมเศร้า และสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตได้


สำหรับบรรยากาศในโครงการ “ใจสบาย กายเป็นสุข” เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยได้จัดกิจกรรมให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งได้มีโอกาสบอกเล่าความรู้สึกและประสบการณ์การรักษา รวมถึงอาการต่างๆ ที่ผู้ป่วยเคยได้รับมา ทั้งด้านความเจ็บป่วย ยาที่ได้รับ และการได้รับบริการในด้านต่างๆ จากโรงพยาบาลที่ตนเคยผ่านการรักษามาแล้ว เพื่อคลายความคับข้องใจเกี่ยวกับการรักษาซึ่งก่อให้เกิดความกังวลและความทุกข์ใจแก่ผู้ป่วยเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ภายในโครงการยังเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยที่สงสัยถึงการรักษา ได้มีโอกาสปรึกษากับทีมจิตแพทย์และนักสังคมสงเคราะห์ เพื่อร่วมกันหาทางออกที่ดีให้แก่ผู้ป่วยได้  พร้อมแนะนำการฝึกลมหายใจเข้าออก ซึ่งถือเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลายความเครียด อีกด้วย

ผู้ป่วยที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “ใจสบาย กายเป็นสุข” สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โทรศัพท์ 0-2576-6000 ในวันและเวลาราชการ

ชมคลิปวีดีโอ .. คลิก

ทุกครั้งที่คุณอ่อนล้า โปรดรับรู้ว่ามีคนคอยห่วงใยคุณเสมอ
ด้วยความปรารถนาดีจาก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 

ความรู้สำหรับประชาชน
เตรียมความพร้อมกับ DVIFA