บริการน่าสนใจ

ร้าน "ถักร้อย-สร้อยรัก"
ธารน้ำใจ "ชมรมศิลปะบำบัด"

สถิติเข้าชมเว็บไซต์
เรามี 84 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


ชมรมศิลปะบำบัด เป็นหนึ่งในโครงการของคลินิกการแพทย์ผสมผสาน โรงพยาบาลศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง จัดทำผลิตภัณฑ์ประเภท กระเป๋าสาน หมวกสาน กล่องฯลฯ จากงานศิลปะในรูปแบบเปเปอร์มาเช่หลากหลายสไตล์ โดยฝีมือผู้ป่วย ญาติและครอบครัว จากชมรมศิลปะบำบัด เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มแต่ละคน ได้มีโอกาสระบายความรู้สึกออกมาทางผลงานและกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการสร้างผลงานต่างๆ ทำให้เกิดการเบี่ยงเบนความสนใจ เกิดการผ่อนคลายความเครียด และความเพลิดเพลิน จึงลดความคิดที่หมกมุ่นเกี่ยวกับภาวะของโรค อาการเจ็บปวด ความเครียดต่างๆ ที่เกิดขึ้น

จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสนับสนุนโครงการฯ โดยการอุดหนุนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ที่ หน่วยคลินิกการแพทย์ผสมผสาน ชั้น 2 ตึกโรงพยาบาลศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง (หลักสี่)

รายได้จากการจำหน่ายโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำเข้าช่วยเหลือโครงการของคลินิกการแพทย์ผสมผสาน เพื่อการสนับสนุนกิจกรรมในโครงการฯ ได้แก่ กิจกรรมโยคะบำบัด  กิจกรรมชี่กงบำบัด การหายใจแบบชีวจิต กิจกรรมยางยืดพิชิตโรค ฯลฯ ให้มีการพัฒนาการรักษาในรูปแบบผสมผสาน คือ สามารถสนองตอบต่อความต้องการ ทั้ง 4 มิติ คือ ทางกาย ทางใจ จิตสังคม และจิตวิญญาณของผู้ป่วยมะเร็ง  อย่างเป็นองค์รวมที่แท้จริง นับเป็นการการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง ให้สามารถมีชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โครงการคลินิกการแพทย์ผสมผสาน
โรงพยาบาลศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง
โทรศัพท์ 0-2576-6456 ในวันและเวลาราชการ

 

ความรู้สำหรับประชาชน
เตรียมความพร้อมกับ DVIFA