บริการน่าสนใจ

ร้าน "ถักร้อย-สร้อยรัก"
ธารน้ำใจ "ชมรมศิลปะบำบัด"

สถิติเข้าชมเว็บไซต์
เรามี 57 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ปฐมนิเทศและต้อนรับบุคลากรใหม่ฝ่ายการพยาบาล ระหว่าง วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2554 ณห้องประชุมชั้น 4 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา ร.ศ.ระบิล รัตนพานี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในงานปฐมนิเทศและกล่าวต้อนรับบุคลากรใหม่ฝ่ายการพยาบาล ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมี ฝ่ายการพยาบาล ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ร่วมรับฟังและแสดงความยินดีกับบุคลากรใหม่ฝ่ายการพยาบาล ทุกท่านที่เข้ามาปฎิบัติงาน

นอกจากนี้ นางมาริษา สมบัติบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำหน่วยงานของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมทั้งให้แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร ภายใต้หัวข้อ “อนาคตสดใสในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์” โดยมีสาระสำคัญว่า “การทำงานทุกอย่าง หากเรามีใจที่รักในงาน จะทำให้วันทุกวันเป็นวันแห่งความสุข รวมถึงการทำงานทุกชิ้นที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ เพราะเมื่อเราสร้างงาน ผลงานจะย้อนกลับมาสร้างคน นอกจากนี้สิ่งที่เราทุกคนไม่ควรละเลยคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน แท้ที่จริงเราจะต้องอาศัยผู้ร่วมงานจากทุกฝ่ายอยู่เสมอ ดังนั้นอย่ามัวแต่ทำงานแต่จงสร้างสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานด้วย สิ่งที่สำคัญที่สุดที่อยากจะฝากไว้ไม่ใช่เฉพาะการทำงานแต่รวมถึงการดำเนินชีวิตด้วย นั่นคือ ความซื่อสัตย์สุจริต ถ้าเราทำวันนี้ให้ถูกต้องก็ไม่ต้องนั่งกังวลว่าวันวานมันจะผิด ใครทำงานได้อย่างนี้คนๆนั้นจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน

 

ความรู้สำหรับประชาชน
เตรียมความพร้อมกับ DVIFA