บริการน่าสนใจ

ร้าน "ถักร้อย-สร้อยรัก"
ธารน้ำใจ "ชมรมศิลปะบำบัด"

สถิติเข้าชมเว็บไซต์
เรามี 55 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

     โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดชลบุรี จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปี 2553 จึงได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อเยี่ยมชมในส่วนของ หน่วยรังสีมะเร็งวิทยา หน่วยรังสีวินิจฉัย ตลอดจนห้องปฏิบัติการวิจัยโรคมะเร็ง เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ตรงของนักเรียน และสามารถนำความรู้จากประสบการณ์ การเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานในครั้งนี้ นำไปพัฒนาการเรียนการสอนของโครงการดังกล่าว ได้เป็นอย่างดีต่อไปในอนาคต
     สำหรับการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดชลบุรี ได้รับเกียรติจาก นางมาริษา สมบัติบูรณ์ หัวหน้าพยาบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย ให้การต้อนรับและแนะนำการให้บริการส่วนต่างๆ ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้แก่คณะนักเรียนและครูในครั้งนี้

 

ความรู้สำหรับประชาชน
เตรียมความพร้อมกับ DVIFA