บริการน่าสนใจ

ร้าน "ถักร้อย-สร้อยรัก"
ธารน้ำใจ "ชมรมศิลปะบำบัด"

สถิติเข้าชมเว็บไซต์
เรามี 78 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


ในการดำเนินงานของ “โรงพยาบาลศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง” จำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว  จึงได้จัดตั้งโครงการ “ถักร้อย-สร้อยรัก” ขึ้น เพื่อเป็นกองทุนให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสได้รับการรักษาที่ดี 


โครงการ “ถักร้อย-สร้อยรัก” เป็นสร้อยที่ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงประดิษฐ์ขึ้น โดยทำจากวัสดุ หินเซมิพรีเซียส เครื่องเงิน คริสตัล และมุกน้ำจืด นำมาเรียงร้อยในรูปแบบต่างๆ จากการที่ทรงใช้เวลาว่างเพื่อคลายความเครียดจากงานประจำ ในการสร้างสรรค์ผลงานจากจินตนาการ ออกแบบลวดลายเครื่องประดับได้อย่างงดงามไม่ซ้ำแบบกันนับเป็นร้อยๆ เส้น 

ความงามจากสร้อยเส้นหนึ่ง ถึงสร้อยอีกนับร้อยๆ เส้น ล้วนคือ “สร้อย...ที่ถักร้อยด้วยความรัก...” อันมิอาจหาสิ่งใดมาเปรียบได้กับความงดงามที่ทรงเมตตาถึงหมู่ประชาราษฎร์ ภายใต้ความงดงามที่มาจากน้ำพระทัยและพระอัจฉริยภาพในการประดิษฐ์ประดอยสายสร้อยเหล่านั้นด้วยความรัก และส่งผลต่อยอดไปถึงคนไข้มะเร็งเหล่านั้น จะได้พ้นทุกข์จากความเจ็บป่วย และจะได้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสนับสนุน โครงการ “ถักร้อย-สร้อยรัก” เพื่อสมทบกองทุนผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้ ได้ที่ ชั้น 1 โรงพยาบาลศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2576-6000 ทุกวันจันทร์–วันศุกร์ ในวันและเวลาราชการ

 

ความรู้สำหรับประชาชน
เตรียมความพร้อมกับ DVIFA