บริการน่าสนใจ

ร้าน "ถักร้อย-สร้อยรัก"
ธารน้ำใจ "ชมรมศิลปะบำบัด"

สถิติเข้าชมเว็บไซต์
เรามี 94 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เมื่อวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดยคุณสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ข้อมูลทางวิชาการและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนากระบวนการจัดการเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการวิจัยของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ รวมถึงระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพื่อให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สามารถใช้เป็นมาตรฐานในการดำเนินงาน อันจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขจากประชาชนต่อไป

 

ความรู้สำหรับประชาชน
เตรียมความพร้อมกับ DVIFA