บริการน่าสนใจ

ร้าน "ถักร้อย-สร้อยรัก"
ธารน้ำใจ "ชมรมศิลปะบำบัด"

สถิติเข้าชมเว็บไซต์
เรามี 62 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

คลินิกพิเศษการผ่าตัดนอกเวลาราชการ ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

“แผลเล็ก เจ็บน้อย ด้วยเทคโนโลยีผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช”

เข้าถึงการผ่าตัดรักษาโรคทางนรีเวชและมะเร็งนรีเวชได้รวดเร็วและมีคุณภาพ ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางที่มากประสบการณ์และเทคโนโลยีการรักษาระดับมาตรฐานสากล

การให้บริการคลินิกพิเศษการผ่าตัดทางนรีเวช ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ให้บริการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุ และผ่าตัดรักษาโรคทางนรีเวช และมะเร็งทางด้านนรีเวชด้วยมาตรฐานสากล นอกเวลาราชการ ด้วยเทคโนโลยีการผ่าตัดที่ทันสมัยแผลเล็กไม่เจ็บแผลและผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวเร็วด้วยการผ่าตัดส่องกล้องทางหน้าท้องและการผ่าตัดแบบไร้แผล

การตรวจรักษาที่ให้บริการ

 • การผ่าตัดมดลูกโดยวิธีส่องกล้องผ่านหน้าท้อง (Total Laparoscopic Hysterectomy, TLH)
 • การผ่าตัดซีสต์รังไข่โดยวิธีส่องกล้องผ่านหน้าท้อง (Laparoscopic Cystectomy)
 • การผ่าตัดก้อนในมดลูกโดยวิธีส่องกล้องผ่านหน้าท้อง (Laparoscopic Myomectomy)
 • การผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัย (Laparoscopic Diagnosis)
 • การส่องกล้องตรวจในโพรงมดลูก (Hysteroscopy Diagnosis)
 • การส่องกล้องตรวจและผ่าตัดในโพรงมดลูก (Hysteroscopy with procedure)
 • การผ่าตัดมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งมดลูกผ่านกล้อง (Laparoscopic Complete Surgical Staging)
 • การผ่าตัดมดลูก ก้อนเนื้อรังไข่ เนื้องอกมดลูกโดยวิธีเปิดหน้าท้อง (Total Abdominal Hysterectomy, TAH)
 • การผ่าตัดมะเร็งนรีเวชโดยวิธีเปิดหน้าท้อง(Complete Surgical Staging)
 • การผ่าตัดปากมดลูกด้วยขดลวดไฟฟ้า (LEEP)
 • การขูดมดลูก (Fractional Curettage)

 

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • ค่าใช้จ่ายที่ผู้ป่วยจะต้องเพิ่มเติมกรณีผ่าตัดนอกเวลาราชการ ได้แก่ ค่าแพทย์ผ่าตัด ผู้ช่วยแพทย์ วิสัญญีแพทย์ ค่าการพยาบาลและค่าธรรมเนียมพิเศษ ซึ่งเป็นค่าบริการพิเศษของทางโรงพยาบาลที่เรียกเก็บสำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับบริการคลินิกพิเศษผ่าตัดนอกเวลาราชการ โดยคิดจากระยะเวลาของหัตถการผ่าตัด และความซับซ้อนของโรค เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการ และค่าเวรบุคลากรที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 • ก่อนทำการผ่าตัดรักษาทุกครั้งทาง ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จะแจ้งประมาณการค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่สามารถเบิกจากกรมบัญชีกลางได้ เพื่อให้ผู้มีสิทธิใช้ในการตัดสินใจเข้ารับการรักษาพยาบาล

 

คลินิกพิเศษการผ่าตัดนอกเวลาราชการ ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษา ทำให้ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดรวดเร็วขึ้น ไม่ต้องรอคิวผ่าตัดนาน เหมาะสำหรับผู้ป่วยมะเร็งนรีเวชและผู้ป่วยโรคทางนรีเวชในอุ้งเชิงกราน ทั้งมดลูก ปีกมดลูก และรังไข่ เช่น เนื้องอกมดลูก ก้อนหรือซีสต์รังไข่ ผู้ป่วยที่สนใจการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

หรือผู้ป่วยที่รอคิวเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลภาครัฐ

 

สิทธิการเบิกจ่ายของผู้ป่วยที่จะเข้ารับบริการคลินิกพิเศษ

 1. สิทธิข้าราชการ การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลางของข้าราชการจะมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่ผู้ป่วยต้องรับผิดชอบจ่ายในการเข้ารับบริการคลินิกพิเศษการผ่าตัดนอกเวลาราชการที่ไม่สามารถเบิกได้ ดังนี้
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร ส่วนที่เกิน
 • ค่าธรรมเนียมแพทย์
 • ค่าธรรมเนียมพิเศษ
 • ค่าอุปกรณ์การผ่าตัดผ่านกล้อง และเวชภัณฑ์สิ้นเปลืองส่วนที่เกินจากอัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนด
 • ยาประเภทต่างๆที่อยู่นอกเงื่อนไขของสิทธิการเบิกจ่าย
 1. สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ไม่สามารถใช้สิทธิได้ หากประสงค์จะเข้ารับบริการผู้ป่วยจะต้องชำระค่ารักษาพยาบาลเองทั้งหมด
 2. สิทธิประกันชีวิต ประเภทประกันเดี่ยวและประกันกลุ่ม ผู้ป่วยสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองทั้งหมด และนำไปเบิกเคลมกับทางบริษัทประกันด้วยตนเอง ทั้งนี้ ผู้ป่วยจะต้องแจ้งความประสงค์เกี่ยวกับสิทธิประกันที่มีให้ทางโรงพยาบาลรับทราบ เพื่อที่ทางโรงพยาบาลจะได้จัดเตรียมเอกสารแบบฟอร์มเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วย

หมายเหตุ: เฉพาะผู้ป่วยที่ถือบัตรประกันสุขภาพบริษัท กรุงไทย แอ๊กซ่า กลุ่ม ปตท.สามารถใช้สิทธิเบิกเคลมได้โดยผู้ป่วยไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

 1. สิทธิบุคคลทั่วไป ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต
 2. สิทธิรัฐวิสาหกิจ สามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลกับทางหน่วยงานต้นสังกัด

 

นัดหมายเพื่อเข้ารับการปรึกษาแพทย์และคิวการผ่าตัดหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ได้ที่ ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 9 โทร 02-576-6529, 6588, 6594

 

ความรู้สำหรับประชาชน
เตรียมความพร้อมกับ DVIFA