บริการน่าสนใจ

ร้าน "ถักร้อย-สร้อยรัก"
ธารน้ำใจ "ชมรมศิลปะบำบัด"

สถิติเข้าชมเว็บไซต์
เรามี 75 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

 

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์มุ่งมั่นที่จะให้บริการทางการแพทย์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วยและพนักงานทุกคนของเราร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานพระปณิธานและพร้อมเติบโตไปด้วยกัน


ที่นี่คุณสามารถมอบการดูแลรักษาสุขภาพที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วยของคุณด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์อันล้ำสมัย และได้ร่วมงานกับทีมแพทย์มืออาชีพที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการแพทย์ให้ก้าวหน้า สร้างความมั่นคงในสายอาชีพ พร้อมความสุขใจที่มีส่วนช่วยเหลือผู้รับบริการ และสร้างประโยชน์ให้สังคมด้วยค่าตอบแทนที่ดี และสวัสดิการพร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย

เปิดรับสมัครบุคลากรทางการแพทย์และพนักงานหลายอัตรา

รองรับการเปิดให้บริการ อาคารผู้ป่วยทั่วไป ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนขยายติดกับศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปลายปี 2560 นี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสำหรับแพทย์

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

- แพทย์อายุรกรรมโรคหัวใจ - แพทย์อายุรกรรมโรคติดเชื้อ
- แพทย์สูตินรีเวช - แพทย์ระบบประสาทและสมอง
- แพทย์ศัลยกรรมทั่วไป - แพทย์ศัลยกรรมระบบประสาท
- แพทย์ศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด - แพทย์สวนหัวใจและหลอดเลือด
- แพทย์เฉพาะทางระบบทางเดินอาหาร - แพทย์เฉพาะทางระบบทางเดินหายใจ
- แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู - แพทย์รังสีวินิจฉัย
- แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน - แพทย์วิสัญญี
- ทันตแพทย์

 

สวัสดิการพร้อมสิทธิประโยชน์สำหรับแพทย์

ค่ารักษาพยาบาลทั้งตนเองและครอบครัวถึงหลังเกษียณ

มีทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศสำหรับแพทย์ที่มีความสนใจที่จะศึกษาต่อด้านเฉพาะทาง

โอกาสในการเข้าร่วมประชุมทางการแพทย์ต่างๆ และสัมมนาวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ ได้ร่วมงานกับอาจารย์แพทย์และเพื่อนร่วมทีมที่มากประสบการณ์

สามารถขอตำแหน่งทางวิชาการได้ มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และทุนการศึกษาบุตร


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับงานในตำแหน่งแพทย์

โทร 0-2576-6000 ต่อ 6661-6665

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสำหรับงานการพยาบาล

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

- พยาบาลวิชาชีพ (RN) - ผู้ช่วยพยาบาล (PN) - พนักงานผู้ช่วยการพยาบาล (NA)
- พยาบาลประสานงาน - พยาบาล UR - ผู้ตรวจการโรงพยาบาล

 

สวัสดิการพร้อมสิทธิประโยชน์สำหรับพยาบาล

ค่ารักษาพยาบาลทั้งตนเองและครอบครัวถึงหลังเกษียณ

มีทุนการศึกษาสำหรับพยาบาลที่มีความสนใจที่จะศึกษาต่อด้านเฉพาะทาง

มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และทุนการศึกษาบุตร

มีสวัสดิการหอพัก

โอกาสในการเข้าร่วมประชุมทางการแพทย์ต่างๆ และสัมมนาวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ ได้ร่วมงานกับอาจารย์แพทย์และเพื่อนร่วมทีมที่มากประสบการณ์

 

ตำแหน่งอื่นๆ ที่เปิดรับสมัคร

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักเทคนิคการแพทย์

• วิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้ช่วยทันตแพทย์

นักรังสีการแพทย์

นักรังสีเทคนิค

เภสัชกร

นักกายภาพบำบัด

ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

พนักงานเวรเปล

• พนักงานขับรถพยาบาล

• หัวหน้าแคชเชียร์

พนักงานแคชเชียร์

• พนักงานเวชระเบียน

• พนักงานสิทธิประโยชน์

• พนักงานต้อนรับ

• พนักงานธุรการ

• ช่างเทคนิค

• พนักงานปฏิบัติการ

สมัครด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (หลักสี่) ชั้น 11

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2576-6000 ต่อ 6661-6665

 

ความรู้สำหรับประชาชน
เตรียมความพร้อมกับ DVIFA