:บริการภายใน 

 

     สำหรับประชาชนทั่วไป ผู้สนใจ ท่านสามารถทำการประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งได้ด้วยตัวเอง โดยผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยข้อมูลที่กรอกในแบบประเมินความเสี่ยง จะถูกนำมาวิเคราะห์และแปรผลความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งเฉพาะบุคคล ว่ามีความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ “ปกติ” “ค่อนข้างสูง” หรือ “สูง” ต่อการเกิดโรคมะเร็งต่างๆ พร้อมชี้แนะปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง และปัจจัยที่ช่วยลดความเสี่ยง หรือป้องกันโรคมะเร็ง ที่แต่ละท่านมีอยู่แล้ว

     เพื่อให้ท่านสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้อง  หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อไป หากผลการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงผิดปกติ ท่านสามารถขอคำแนะนำ หรือปรึกษาทีมแพทย์ พยาบาลประจำคลินิกต่อไป

อ่านต่อ...

:โครงการ